Ben je van plan een huis te gaan bouwen, dan zijn er bepaalde zaken waar je goed bovenop moet zitten. Natuurlijk is het huis bouwen al een heel proces op zich, waar veel investeringen bij komen kijken. Wanneer er fouten worden gemaakt in dit proces,  kan je dat zwaar in je portemonnee gaan voelen. Luchtdichtheid is niet iets waar veel mensen in eerste instantie aan zullen denken wanneer ze een huis gaan ontwerpen en (laten) bouwen, maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. Desalniettemin is het een relevant onderwerp en in dit blog gaan we dan ook verder in op wat dit precies betekent en wat je ertegen kan doen.

Luchtdichtheid

Het moment dat er lucht van buitenaf de woning binnenkomt, spreek je van een infiltrerende luchtstroom wat ervoor zorgt dat koude lucht ongecontroleerd je huis binnenstroomt. Dit kan ervoor zorgen dat de temperatuur binnenshuis lager ligt dan het geval zou zijn bij een goede luchtdichtheid,  en je ruimtes van extra warmte moet voorzien  via de verwarmingsinstallatie of je warm moet kleden. Maar ook kan je makkelijk warme lucht van binnen verliezen via  openingen in de schil van het pand, dit noemen we exfiltratie. Ook exfiltratie is ongewenst, want gaat er comfortabele warme lucht verloren uit de kamers uit en moet  de nieuwe lucht weer worden opgewarmd . Dit opwarmen is een stuk duurder geworden de laatst paar jaar dus het is belangrijker dan ooit van tevoren om deze warme lucht binnen te houden en jezelf last en geld te besparen.

Eisen luchtdichtbouwen

Er zijn sinds 2022 eisen gesteld aan de mate waarin een nieuwbouwpand luchtdicht moet zijn. Deze aanpak voor luchtdichtheid zou moeten zorgen voor een energiezuinigere woning, waardoor eveneens de bijbehorende energiekosten beperkt kunnen worden.  Doordat er  minder koude lucht je huis binnenkomt, behoudt ruimte makkelijker de beoogde temperatuur en hoef je niet bij te stoken, wat zeker handig is met de huidige energieprijzen. Maar ook verlies je minder warmte door exfiltratie. De eisen zijn dat het luchtverlies bij een pand met een inhoud tot 500 m³, niet meer dan 200 dm3/s bij 10 Pa mag zijn. Er zijn 3 luchtdichtheidsklasse waar je nieuwbouwhuis aan moet voldoen. Hierbij is luchtdichtheidsklasse 1 de perfecte standaard is. Wanneer een nieuwbouwproject hieraan voldoet, hoeft er geen overig onderzoek te worden uitgevoerd.

Bij luchtdichtheidsklasse 2 moet er nog het een en ander gedaan worden om de gewenste luchtdichtheid te bereiken. Voor klasse 2 geldt dat extra aandacht nodig is voor detaillering, hang- en sluitwerk, keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. Na het doorvoeren van enkele maatregelen om de luchtdichtheid te verbeteren, kan bijvoorbeeld via een blowerdoortest worden nagegaan of de luchtdichtheid nu wel op een acceptabel niveau zit.

Bij Luchtdichtheidsklasse 3 moet er nog veel gebeuren voordat de gewenste mate van luchtdichtheid bereikt kan worden. Naast aandacht voor de details en de materiaalkeuze is controle door een specialist tijdens de gevel- en daksluiting een ‘must’. Een luchtdoorlatendheidsmeting tijdens de bouw die vóór de afbouw gemeten wordt, wordt sterk aanbevolen. Daarnaast is een meting achteraf noodzakelijk. Samen met thermografisch en infrarood onderzoek met een warmtebeeldcamera. Een deskundig lekdetectiebedrijf kan deze metingen voor je uitvoeren

Blowerdoortest

Maar, wat houdt zo’n luchtdoorlatendheidsmeting nou eigenlijk in? Een luchtdichtheidsmeting, oftewel blowerdoortest, is een zeer geschikte manier om op na te gaan en aan te tonen dat aan de normen van de BENG wordt voldaan. Het is belangrijk om aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) normen te voldoen, aangezien er zonder BENG rapport geen bouwvergunning kan worden ontvangen.

Gedurende een blowerdoortest wordt de luchtdoorlatendheid van gebouwen nauwkeurig gemeten, waarbij het gebouw wordt blootgesteld aan onderdruk of overdruk van 10 tot 100 Pa (0.1 tot 1 mbar). Door vervolgens te bepalen hoeveel lucht er ontsnapt uit het pand, schets je een accurate indruk van de luchtdichtheid van een gebouw. De mate van luchtdichtheid wordt aangegeven via de qv10 waarde. Als het pand een goede score behaalt in de test, houdt dit in dat het gebouw weinig luchtverlies kent, waardoor er weinig warmte verloren gaat. Het lage warmteverlies maakt het pand milieuvriendelijk doordat er geen onnodige energie wordt verbruikt. Het certificaat dat na de test wordt uitgereikt, kan worden gebruikt om aan te tonen dat het pand voldoet aan de nieuwe wetgeving van het Bouwbesluit.

Hopelijk ben je na het lezen van dit blog meer te weten gekomen over het belang van een luchtdicht pand, en hoe de mate van luchtdichtheid via de blowerdoortest kan worden achterhaald en aangetoond.